Teadmiseks alustavale võistlejale

Võistlustel osalemise tingimused:

1. Kõik võistlused lepitakse koos kokku (treener, lapsed ja nende vanemad) ja lisatakse kalendrisse; 

2. Selleks, et osaleda võistlustel (va treeningvõistlused), tuleb Suuresti talli treeningutest võtta osa vähemalt 3x nädalas.

3. Kõik kuu jooksul puudutud trennid tehakse järgi treeningutes, s.t. mitte ühtegi puudumist ei saa teha järgi võistlustel;

4. Hobusele võib lisada enda ostetud varustust ainult eelneva treeneriga konsulteerimisel. Lubatud on esi-ja tagujala krõpsudega kaitsmed, valtrapid(hüppe), kõrvad, valjad (treeneriga vastavalt hobusele parajaks pandud ja suuliste sobivuse korral- talli valjaid pole lubatud lahti monteerida). Keelatud on igasuguste pindede, luba küsimata kannuste ja eripäraliste suuliste (omavoliline) kasutamine.

Võistluste ABC

1. Võistlustel osalemiseks on vaja Rohelist Kaarti (väljaarvatud Suuresti Tallis toimuvatel Ratsaliidu välistel treeningvõistlustel maalatte sõites UUS!- Alates 2021 aastast on Suuresti Tallis hüppetreeningutes osalemise eelduseks Rohelise kaardi olemasolu, seega võistlema minnes on õpilasel see juba olemas);

2. Ratsaliidu siseste võistluste tarbeks tuleb teha Ratsanet.ee lehel konto, kus toimub ka registreerimine võistlusteks ning kust on leitavad ka saabuvate võistluste juhendid- kellel on tehtud Rohelise kaardi eksam, selle on konto juba eelnevalt olemas;

3. Ratsaliidu väliste võistluste kalenderplaan on leitav Hobumaailm.ee lehel ning registreerimine toimub vastavalt juhendile;

4. Võistlustel on kohustuslik vorm-valged püksid, valge kõrge kraega pluus, redingot, saapad, kaska ja kuni 16.a (k.a.) turvavest;

5. Välisvõistlusteks on vaja organiseerida õpilastel transport-treileri laenutus, juht (BE kategooria) ja auto veo tarbeks;

6. Võistlustele tuleb jõuda alati vähemalt 30min enne sõidetava parkuuri algust, et maksta stardimaksud, anda üle hobuse pass (Ratsaliidu võistlustel) ja vaadata ning selgeks õppida parkuur. Kui ratsanik on stardijärjekorras suhteliselt alguses või on esimeses soojenduses, siis peab arvestama veelgi varasema kohalejõudmisega, sest hobune peab olema valmis, kui rada on vaadatud, et jõuaks enne starti ka hobusega soojendust teha;

7. Enne võistlusi on kohustuslikud järgmised toimingud:

¤ Vastavalt võistlusgraafikule tuleb kodutalli jõuda piisava ajavaruga, et puhastada hobune ja kindlasti enne treilerisse viimist pakkuda ka juua.        

¤Puhastada varustus ning teha ettevalmistused hobuse treilerisse panemiseks (konsulteerida treeneriga);

¤Kõigepealt viia varustus autosse ja siis hobune koos treileri peale panna, hobuse pass võtta kindasti kaasa (Ratsaliidu võistlusteks);

¤Peale ratsaniku varustuse on vaja kaasa võtta sadul, fliistekk(võimalusel 2), sadulavöö, valtrap, valjad, puhastusvahendid;

¤Võimalusel kaasa võtta abiline hobuse jalutamiseks;

8. Võistlustele sõidetakse koos (võistlejad, juht, hobune);

9. Olenevalt võistlusest tuleb treener aitama laadimisel või kohtutakse võistluspaigas;

10. Võistlustega seonduvad kulud: KÕIK VÕISTLUSTEGA SEONDUVAD KULUD TULEB TASUDA ENNE VÕISTLEMIST!

¤Ratsaniku liitumine Suuresti Ratsaspordiklubiga, (Uutele liitujatele- 1 kordne klubiga liitumise tasu 25 eurot+ klubi aastamaks 25 eurot. Vanadele liikmetele klubi aastamaks 25 eurot, mis tuleb tasuda uue hooaja alguses hiljemalt 31.01.). Suuresti Tallis toimuvatel Ratsaliidu välistel treeningvõistlustel kuni 50 cm parkuurides osalemiseks ei pea olema Suuresti RSK liige, alates 50cm parkuuridest peab olema Suuresti RSK liige. AASTAMAKS PEAB OLEMA TASUTUD ENNE HOOAJA ESIMESELE VÕISTLUSELE MINEKUT, MUIDU VÕISTLEMA EI PÄÄSE!

¤Ratsaniku litsents aastaks või üheks korraks (Ratsaliidu võistlustel); aasta maksumus vastavalt klassile, mis tasutakse Ratsaneti kaudu.

¤Hobuse transport-kütus, treileri rent, juht;

¤Hobuse kasutus võistluspäevaks-hind ühele võistlejale: 30 eur/hobune 1 (võistlus)päev. HOBUSE KASUTAMISE TASU PEAB OLEMA TOODUD ENNE VÕISTLUSTELE MINEKUT, MUIDU VÕISTLEMA EI PÄÄSE!       

¤ Treeneritasu- treeneritasu tuleb leppida kokku enda treeneriga, summa sõltub sellest, kuhu minnakse võistlema, mitmeks päevaks minnakse võistlema ja mitu võistlejat läheb korraga võistlema. (arvestada tuleb keskmiselt 20 eurot päev) 

¤Hobuse litsents(Ratsaliidu võistlustel)- Kui on kindel võistlushobune terve hooaja, siis tasutakse hooaja alguses aastalitsents. Muul juhul tuleb tasuda ühekordne litsents kas läbi Ratsaneti või hobuse omanikule, kui litsents on eelnevalt tema poolt aastaks tasutud (enne tasumist tuleb küsida, kas hobusel on aastalitsents tasutud, seda näeb ka Ratsanetist);

¤Stardimaks-vastavalt juhendile, võib olla erinevatel võistlustel varieeruvalt 15-25 EUR, tasutakse kohapeal enne starti.

¤Toit, jook võistluspäevaks;

¤Soovikorral hobusele boks 15-30 EUR päev;

11. Arvestama peab väga varajase ärkamisega ja võistluste pika ajakuluga, mis võib olla poolest päevast hiliste õhtutundideni;

12. Kui võistlustel jagatakse transporti hobusega, kes sõidab kõrgemaid ja hilisemaid sõite, siis tuleb arvestada pika ooteajaga enne kodutalli tagasi pöördumist;

13. Pikkade ooteaegadega võistlustel tuleb hobusele varuda kaasa heina, joogiämber või võimaluse korral boks(boks eelnevalt registreerida juhendis sellega tegeleva isiku kaudu);

14. Peale võistlust vaadatakse, et kõik varustus saaks kaasa, Ratsaliidu võistlustel kindlasti hobuse PASS ja hobune laaditakse koos treilerisse ning sõidetakse tagasi kodutalli;

15. Kodus võetakse hobune treilerist maha ja antakse süüa ning siis viiakse karjamaale. Kui hobune on treileriga sõidust märg, tuleb teda veel kuivatada (jalutada) ja alles siis süüa anda. Peale hobusega tegelemist pannakse oma kohale tagasi kogu varustus;

16. Võistluspaik jäetakse enda järelt korda;

17. Võistlustel käitutakse eeskujulikult esindades peale enda ka talli, treenerit ja tiimikaaslasi.